Vyplněním a odesláním osobních údajů ve výše uvedeném formuláři výslovně souhlasíte s jejich zpracováním.
Poskytnuté osobní údaje bydou využity pouze ke zodpovězení vašich dotazů.